Organizacja pracy


1. Wszystkie tłumaczenia Veris podlegają weryfikacji drugiego tłumacza (w tym tłumaczy bilingwalnych) lub native speakera specjalizującego się w proofreadingu tekstów naukowych.

2. Stosujemy korzystny przelicznik: nasza strona obliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami. Wiele innych biur rozlicza się według przelicznika 1600 lub 1500 znaków.

3. Zawsze rozliczamy się względem tekstu źródłowego, tj. tego, który będziemy tłumaczyć. Oznacza to, że Klient jest w stanie oszacować koszt zlecenia, zanim jeszcze skontaktuje się z naszym biurem.


4. Jednostką rozliczeniową jest strona obliczeniowa do drugiego miejsca po przecinku—stron niekompletnych nie liczymy jako pełne.

5. Usługi dodatkowe, podobnie jak proofreading tekstów angielskich, rozliczamy wg czasu pracy. Dzięki temu Klient płaci wyłącznie za efekty pracy, którą wykonaliśmy.

Jak obliczyć szacunkowy koszt tłumaczenia?

Przykładowo, Klient potrzebuje przetłumaczyć artykuł naukowy liczący 40000 znaków ze spacjami (objętość arkusza wydawniczego). Korzystając z naszego przelicznika i standardowych sposobów zaokrąglania wylicza, że jego zlecenie obejmuje 22,22 strony obliczeniowe (40000 ÷ 1800 = 22,22). Mnożąc ilość stron przez stawkę tłumaczenia naukowego wraz z weryfikacją (22,22 x 73 zł) otrzymuje szacunkową kwotę netto 1622,06 zł. Do niej należy doliczyć 23% podatku VAT—w tym przypadku 373,07 zł. Pełny koszt przykładowego tłumaczenia wraz z proofreadingiem wynosić będzie 1995,13 zł.

 

Gdzie znaleźć ilość znaków?

MS Word 2007
W karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie należy kliknąć przycisk Statystyka wyrazów. Interesujący nas wiersz to Znaki (ze spacjami).

MS Word 2003
W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Statystyka wyrazów. Interesujący nas wiersz to Znaki (ze spacjami).

OpenOffice Writer
W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Policz słowa. Interesujący nas wiersz to Znaki w grupie Cały dokument.

WPS Writer
W menu głównym należy wybrać Review, a następnie opcję Word Count i odczytać żądaną ilość w wierszu Characters (with spaces).

 

Jakie formaty obsługujemy?

Pliki tekstowe: doc docx dot dotx odt txt rtf
Pliki prezentacji: ppt pps pot pptx ppsx potx odp
Arkusze kalkulacyjne: xls xlt xlsx xltx ods
Pliki graficzne*: jpeg jpg djvu png bmp gif tiff svg
Inne*: pdf html csv
Archiwa: zip rar 7z
Pliki SDL Trados: sdlxliff sdlppx (paczki), sdltm (pamięci), sdltb mdb (glosariusze)

* Dotyczy odczytu—format wyjściowy tłumaczenia do uzgodnienia.

W przypadku formatów nie-edytowalnych może zostać pobrana niewielka opłata za konwersję (do uzgodnienia).

Tłumaczenia naukowe

Poznaj zakres naszych usług lub skontaktuj się z nami.